Zoznam diel

Prepojenia

skladateľ

Domov | Životopis | Kontakt | Zoznam diel | Kalendár | Prepojenia

© 2010 Peter Zagar

Tematický zoznam diel

 

Javiskové diela

Návšteva (1994) — hudba ku choreografii, libreto: Z. Hájková — C — 60'

Though I closed myself as fingers (1996) hudba ku choreografii, libreto: W. Dorner a M. Poláková —
vn, vl, vc — 60
'

Šachmat (2002) — hudba ku choreografii, libreto: Z. Hájková — C — 60'

Sen noci svätojánskej (2005) — balet, libreto: E. Frey podľa W. Shakespeara — orch — 100'

Nočný pokoj (2007) — hudba ku choreografii, libreto: T. Nepšinský — C — 60'

 

Orchester

Koncert pre orchester (1986) — orch — 22'

Hudba pre 2 flauty, 2 klarinety, 2 fagoty, sláčikové nástroje a magnetofónový pás (1988) — 2fl, 2cl, 2fg, archi, mg adlib — 8'

Bozkali sa a plakali... (1994) — 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, gc, archi — 8'

Dies irae (1998) — archi, cmb — 8'

Jednoduché odpovede na jednoduché otázky (1999) — fl, cl, fg, tr, tn, ac, tp, pf, archi — 8'

Chorál s variáciami (2010) — 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, ar, bat, archi — 12'

 

Sláčikový orchester

Ouvertura giocosa (1985) — archi — 7'

Štyri skladby (1993) — archi — 14'

Tanec (1999) — archi — 9'

Air Pollution (2000) — archi — 5'

Blumentálsky tanec č. 4 (2003) — archi — 5'

Blumentálsky tanec č. 5 (2004) — archi — 10'

Adonidov zrod (2005) — archi — 6'

Michalova Madona (2006) — archi — 5'

 

Zbor a sláčikový orchester

Apocalypsis Iohannis (1997) — s, ms, CM, archi — 25'

Magnificat (2001) — CM, archi — 17'

 

Sólový nástroj a orchester

Prelúdium, Rondo a Allegro (2001—2008) — vc, orch — 30'

 

Sólový nástroj

Poetická suita (1983) — pf — 14'

Rapsódia (1985) — pf — 8'

Une poire supplémentaire (1995) — pf — 2'

Dve skladby pre akordeón (1997) — ac — 7'

Prelúdium (2000) — org — 3'

Introdukcia a prelúdium (2000) — vc — 5'

Blumentálsky tanec č. 3 (2000) — pf — 1'

Smútočný spev (2001) — ac — 14'

Fotografická hudba (2006) — pf, C — 14'

Svadobný pochod (2007) — org — 4'

 

Dva nástroje

Pre flautu a basovú gitaru (1988) — fl, bgui — 7'

Blumentálsky tanec č. 1 (1999) — ac, bat — 8'

Tanec (1999, rev. 2000) — vc, pf — 8'

Duetto con codetta (2005) — 2vc — 5'

Ciaconna I (2008) — ac, ac/pf — 5'

Ciaconna II (2008) — ac, ac/pf — 2'

 

Tri nástroje

Trio (1993) — vl/cl, vc, pf — 8'

Hudba na Veľký piatok (2003) — cl, vl, vc — 5'

For Severin Koller (2008) — cl, vc, pf — 10'

 

Štyri nástroje

Ešte veľa škvŕn a prázdnoty... (1988) — 2vn, vl, vc — 8'

Sláčikové kvarteto (1995) — 2vn,vl, vc — 8'

Krajina obyčají (1995) — fl, vn, ac, pf — 3'

Čakal som Ťa v Carltone... (1996) — fl, vn, ac, pf — 4'

Decembrová suita (1997) — fl, vn, ac, pf — 5'

Februárová suita (1998) — fl, vn, ac, pf — 8'

Vážna hudba (2000) — fl, vn, vc, pf — 4'

Valčík na rozlúčku (2003) — fl, vn, ac, pf — 4'

Con passione (2004) — vn, ac, pf, cb — 4'

Etuda I (2005) — 2vn, vl, vc — 4'

 

Päť nástrojov

Kvinteto (1996, rev. 1998) — tr/cl, vn, elgui/vl, vc, pf — 8'

Blumentálsky tanec č. 2 (1999) — cl, vn, vl, vc, pf — 8'

Etuda II (2006) — 2vn, vl, vc, bat — 5'

Prelúdium pre kvinteto priečnych fláut (2009) — 5fl — 5'

 

Deväť nástrojov

Struny, kladivká, paličky (2008) — 2pf, 2bat, 3tn, tu , ac — 10'

 

Desať nástrojov

Hudba k videu (1990) — fl, cl, fg, pf, 4vn, vl, vc — 10'

 

Hlas a nástroje

Snívali sa mi ruky tvoje... (1984) — text: M. Haľamová, V. Beniak, M. Rúfus — s, fl, pf — 14'

Biela cestička (1987) — text: S. Neris — s, pf — 5'

Bratislavské Kyrie (2002) — text: J. Ratzinger — spk, fl, vn, ac, pf — 10'

Tri židovské ľudové piesne (2006) — b, vn, ac, pf, cb — 8'

V rozpakoch (2009) — text: J. B. Kladivo — v, pf, C — 3'

Rozbitý tvar(2009) — text: J. B. Kladivo — v, pf, C — 3'

Veni, Emmanuel (2009) — s, a, b, 2vn, 2vl, cb — 4'

 

Zbor

Stabat mater (1988) — CM — 7'

Hudba k pašiám (1990) — CM, org — 10'

Až zapomene (1991) — text: J. Skácel — CM — 5'

Pater noster (1995) — CM, org — 4'

Žalm 131 (1998) — CM — 4'

Dve sakrálne piesne (1999) — CB/CF, ar/org/pf, vc — 7'

Love in a Life (2000) — text: R. Browning — CM — 5'

Uspávanka pre Titániu (2005) — text: W. Shakespeare — CM — 5'

Tri vianočné nápevy (uspávanky) (2007) — zbierka A. Kmeťa — CM — 6'

 

Hudba pre divadlo

Eo ipso (1994) — B. Uhlár a kol. — 2vn, vl, vc —15'

Nič ma tak nedesí (1996) — text: J. Cocteau — s, pf — 4'

Pytačky, Medveď (1998) — A. P. Čechov — fl, cl, vn, ac — 15'

Svadba (2001) — B. Brecht — vv, elgui, bgui, sth, dr — 20'

Mariša (2003) — bratia Mrštíkovci — CM, 2tr,  cr, tn, tu — 20'

Bezkyslíkovce (2004) — I. Villqist — fl, vc, te, ac, pf — 20'

Svätenie jari (2005) — S. Sprušanský — orch — 30'

Kráľ sa zabáva (2007) — V. Hugo/J. Beňová — vv, sx, archi — 20'

 

Hudba pre rozhlas

Epopeja (1997) — rozhlasová hra T. Horvátha — C — 30'

Janko Pipora (1998) — rozprávka J. Uličianskeho — fl, vn, vl, vc, ac, pf, cel — 20'

 

Hudba pre film

Dúhenka (2000) — réžia: B. Mišík — archi — 38'

Cez prah (2001) — réžia: R. Šveda —  2fl, fla — 5'

 

Hudba pre deti

Pán valčík (1988) — text: N. Djubeková — CB, pf — 4'

Pre Soničku (1989) — pf — 4'

Veveričky (2007) — hra s pesničkami pre deti, text: J. Uličiansky — orch — 60'

Kocúr na kolieskových korčuliach (2008) — hra s pesničkami pre deti, text: J. Uličiansky — C — 40'

Štyria škriatkovia a víla (2009) — hra s pesničkami pre deti na motívy A. Vivaldiho , text: J. Uličiansky — C — 40'

 

Elektronická hudba

Sen (1985) — C — 8'

Hudba zo štúdia (1991) — C — 10'

Hudba pre Paľa Macha (2007) — C — 5'