Prepojenia

skladateľ

Peter Zagar (nar. 1961), absolvent odboru skladba (1986) na VŠMU v Bratislave (u prof. Ivana Hrušovského). Po skončení štúdia pracoval ako hudobný režisér v Slovenskom rozhlase, potom ako redaktor v Slovenskej filharmónii. V rokoch 1994—1997 bol v slobodnom povolaní, venoval sa vlastnej tvorbe, písaniu hudby pre domáce i zahraničné telesá (Slovenská filharmónia, Komorní sólisti Bratislava, Musica aeterna, Arcana Ensemble v Toronte), spolupracoval s tanečnými a divadelnými súbormi, pôsobil ako interpret (VENI ensemble, Požoň sentimentál, divadlo STOKA), prekladal odbornú muzikologickú literatúru. V súčasnosti vedie edičné oddelenie Hudobného centra v Bratislave. Absolvoval umelecké študijné pobyty v Lyone vo Francúzsku (1993) a vo Filadelfii v USA (1999—2000). Je držiteľom niekoľkých ocenení — Ceny Slovenskej muzikologickej asociácie, Ceny Dosky ’98 a Ceny Jána Levoslava Bellu. Jeho skladby uviedli na prestížnych domácich festivaloch aj v zahraničí — v Prahe, Viedni, Krakove, Londýne, Paríži, Amsterdame, New Yorku, Sankt Peterburgu a inde. Ako člen dramaturgickej komisie sa od roku 1992 podieľal na príprave medzinárodného festivalu Večery novej hudby.

Domov | Životopis | Kontakt | Zoznam diel | Kalendár | Prepojenia

© 2010 Peter Zagar