List of Works

Links

composer

(site under construction)

Home | Biography | Contact | List of Works | Calendar | Links

© 2010 Peter Zagar

Thematic List

 

Stage works

Návšteva [Guests] (1994) — music to a choreography, libretto: Z. Hájková — C — 60'

Though I closed myself as fingers (1996) music to a choreography, libretto: W. Dorner a M. Poláková —
vn, vl, vc — 60
'

Šachmat [Checkmate] (2002) — music to a choreography, libretto: Z. Hájková — C — 60'

Sen noci svätojánskej [A Midsummer Nights Dream] (2005) — ballet, libretto: E. Frey after
Shakespeare — orch — 100
'

Nočný pokoj [Peace of the Night] (2007) — music to a choreography, libretto: T. Nepšinský — C — 60'

 

Orchestra

Concerto for Orchestra (1986) — orch — 22'

Music for 2 flutes, 2 clarinets, 2 bassoons, strings and tape (1988) — 2fl, 2cl, 2fg, archi, mg adlib — 8'

Bozkali sa a plakali... [They Kissed and Wept...] (1994) — 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, gc, archi — 8'

Dies irae (1998) — archi, cmb — 8'

Jednoduché odpovede na jednoduché otázky [Simple Answers to Simple Questions] (1999) — fl, cl, fg, tr, tn, ac, tp, pf, archi — 8'

Chorál s variáciami [Chorale with Variations] (2010) — 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, ar, bat, archi — 12'

 

String orchestra

Ouvertura giocosa (1985) — archi — 7'

Štyri skladby [Four Pieces] (1993) — archi — 14'

Tanec [Dance] (1999) — archi — 9'

Air Pollution (2000) — archi — 5'

Blumentálsky tanec č. 4 [Blumenthal Dance No. 4] (2003) — archi — 5'

Blumentálsky tanec č. 5 [Blumenthal Dance No. 5] (2004) — archi — 10'

Adonidov zrod [The Birth of Adonis] (2005) — archi — 6'

Michalova Madona [Michaels Madonna] (2006) — archi — 5'

 

Choir and string orchestra

Apocalypsis Iohannis (1997) — s, ms, CM, archi — 25'

Magnificat (2001) — CM, archi — 17'

 

Solo instrument and orchestra

Prelúdium, Rondo a Allegro [Prelude, Rondo and Allegro] (2001—2008) — vc, orch — 30'

 

One instrument

Poetická suita [Poetic Suite] (1983) — pf — 14'

Rapsódia [Rhapsody] (1985) — pf — 8'

Une poire supplémentaire (1995) — pf — 2'

Dve skladby pre akordeón [Two Pieces for Accordion] (1997) — ac — 7'

Prelúdium [Prelude] (2000) — org — 3'

Introdukcia a prelúdium [Introduction and Prelude] (2000) — vc — 5'

Blumentálsky tanec č. 3 [Blumenthal Dance No. 3] (2000) — pf — 1'

Smútočný spev [Dirge] (2001) — ac — 14'

Fotografická hudba [Photographic Music] (2006) — pf, C — 14'

Svadobný pochod [Wedding March] (2007) — org — 4'

 

Two instruments

Pre flautu a basovú gitaru [For Flute and Bass Guitar] (1988) — fl, bgui — 7'

Blumentálsky tanec č. 1 [Blumenthal Dance No. 1] (1999) — ac, bat — 8'

Tanec [Dance] (1999, rev. 2000) — vc, pf — 8'

Duetto con codetta (2005) — 2vc — 5'

Ciaconna I (2008) — ac, ac/pf — 5'

Ciaconna II (2008) — ac, ac/pf — 2'

 

Three instruments

Trio (1993) — vl/cl, vc, pf — 8'

Hudba na Veľký piatok [Music for Good Friday] (2003) — cl, vl, vc — 5'

For Severin Koller (2008) — cl, vc, pf — 10'

 

Four instruments

Ešte veľa škvŕn a prázdnoty... [Many More Stains and Emptiness...] (1988) — 2vn, vl, vc — 8'

Sláčikové kvarteto [String Quartet] (1995) — 2vn,vl, vc — 8'

Krajina obyčají [The Heritage Land] (1995) — fl, vn, ac, pf — 3'

Čakal som Ťa v Carltone... [I Waited for You in the Carlton...] (1996) — fl, vn, ac, pf — 4'

Decembrová suita [December Suite] (1997) — fl, vn, ac, pf — 5'

Februárová suita [February Suite] (1998) — fl, vn, ac, pf — 8'

Vážna hudba [Serious Music] (2000) — fl, vn, vc, pf — 4'

Valčík na rozlúčku [Farewell Waltz] (2003) — fl, vn, ac, pf — 4'

Con passione (2004) — vn, ac, pf, cb — 4'

Etuda I [Etude I] (2005) — 2vn, vl, vc — 4'

 

Five instruments

Kvinteto [Quintet] (1996, rev. 1998) — tr/cl, vn, elgui/vl, vc, pf — 8'

Blumentálsky tanec č. 2 [Blumenthal Dance No. 2] (1999) — cl, vn, vl, vc, pf — 8'

Etuda II [Etude II] (2006) — 2vn, vl, vc, bat — 5'

Prelúdium pre kvinteto priečnych fláut [Prelude for Five Flutes] (2009) — 5fl — 5'

 

Nine instruments

Struny, kladivká, paličky [Strings, Hammers, Mallets] (2008) — 2pf, 2bat, 3tn, tu , ac — 10'

 

Ten instruments

Hudba k videu [Music for Video] (1990) — fl, cl, fg, pf, 4vn, vl, vc — 10'

 

Voice and instruments

Snívali sa mi ruky tvoje... [I Dreamt of Your Hands...] (1984) — text: M. Haľamová, V. Beniak,
M. Rúfus — s, fl, pf — 14
'

Biela cestička [A White Path] (1987) — text: S. Neris — s, pf — 5'

Bratislavské Kyrie [Bratislava Kyrie] (2002) — text: J. Ratzinger — spk, fl, vn, ac, pf — 10'

Tri židovské ľudové piesne [Three Jewish Folksongs] (2006) — b, vn, ac, pf, cb — 8'

V rozpakoch [Awkwardness] (2009) — text: J. B. Kladivo — v, pf, C — 3'

Rozbitý tvar [Broken Shape] (2009) — text: J. B. Kladivo — v, pf, C — 3'

Veni, Emmanuel (2009) — s, a, b, 2vn, 2vl, cb — 4'

 

Choir

Stabat mater (1988) — CM — 7'

Hudba k pašiám [Passion Music] (1990) — CM, org — 10'

Až zapomene [Once It Forgets...] (1991) — text: J. Skácel — CM — 5'

Pater noster (1995) — CM, org — 4'

Žalm 131 [Psalm 131] (1998) — CM — 4'

Dve sakrálne piesne [Two Sacred Songs] (1999) — CB/CF, ar/org/pf, vc — 7'

Love in a Life (2000) — text: R. Browning — CM — 5'

Uspávanka pre Titániu [Titania’s Lullaby] (2005) — text: W. Shakespeare — CM — 5'

Tri vianočné nápevy (uspávanky) [Three Christmas Tunes (Lullabies)] (2007) — A. Kmeť Collection —
CM — 6'

 

Music for theatre

Eo ipso (1994) — B. Uhlár et al. — 2vn, vl, vc —15'

Nič ma tak nedesí [Rien ne m’effraye plus] (1996) — text: J. Cocteau — s, pf — 4'

Pytačky, Medveď [A Marriage Proposal, The Bear] (1998) — A. P. Chekhov — fl, cl, vn, ac — 15'

Svadba [The Wedding] (2001) — B. Brecht — vv, elgui, bgui, sth, dr — 20'

Mariša (2003) — Mrštík brothers — CM, 2tr,  cr, tn, tu — 20'

Bezkyslíkovce [Anaerobes] (2004) — I. Villqist — fl, vc, te, ac, pf — 20'

Svätenie jari [The Rite of Spring] (2005) — S. Sprušanský — orch — 30'

Kráľ sa zabáva [Le roi samuse] (2007) — V. Hugo/J. Beňová — vv, sx, archi — 20'

 

Music for radio

Epopeja [An Epic] (1997) — radio play by T. Horváth — C — 30'

Janko Pipora (1998) — tale by J. Uličiansky — fl, vn, vl, vc, ac, pf, cel — 20'

 

Music for film

Dúhenka (2000) — director: B. Mišík — archi — 38'

Cez prah (2001) — director: R. Šveda —  2fl, fla — 5'

 

Music for children

Pre Soničku [For Little Sonya] (1989) — pf — 4'

Veveričky [Squirrels] (2007) — play with songs for children, text: J. Uličiansky — orch — 60'

Kocúr na kolieskových korčuliach [Puss in Inline Skates] (2008) — play with songs for children, text:
J. Uličiansky — C — 40
'

Štyria škriatkovia a víla [The Four Goblins and the Fairy] (2009) — play with songs for children after Vivaldi , text: J. Uličiansky — C — 40'

 

Electronic music

Sen [Dream] (1985) — C — 8'

Hudba zo štúdia [Music from the Studio] (1991) — C — 10'

Hudba pre Paľa Macha [Music for Paľo Macho] (2007) — C — 5'